Skip to main content

Jouw Aanvraag

Je hebt een mooi plan bedacht. Alles en iedereen staat in de startblokken om dat te gaan uitvoeren. Het enige dat nog ontbreekt is voldoende financiering.

Ik help je met de teksten die je nodig hebt voor een succesvolle aanvraag. Dat kan een incidentele of meerjarige aanvraag bij een overheidsorgaan zijn (subsidie), of een verzoek om een bijdrage bij een fonds. De basis van elke aanvraag is vanzelfsprekend een sterk projectplan. Daarnaast schrijf ik ook:

 

De aanvraag

Een pakkende begeleidende brief

Overtuigende e-mailcorrespondentie

Meerjarenplannen en jaarverslagen

Inhoudelijke rapportage (verantwoording)

 

TIP: De meeste fondsen hebben minimaal 4 maanden nodig om een aanvraag te beoordelen en te besluiten of ze een schenking willen doen. Je project mag nog niet gestart zijn voordat je een toezegging hebt gekregen. Begin dus op tijd met je aanvraag!

'Claire heeft door de jaren heen al veel subsidie- en fondsenaanvragen voor onze stichting geschreven. Een nieuw project vertaalt zij feilloos naar een overtuigend projectplan. Ook heeft ze ons bijvoorbeeld geholpen met de aanvraag van een meerjarige subsidie bij de gemeente. En met succes! Je merkt aan alles dat het doel van onze stichting dicht bij haar hart ligt.'

Janine de Ridder, Stichting Kikid.


‘Mijn samenwerking met Claire was heel prettig. Claire luistert echt en begrijpt wat je nodig hebt. Buiten het feit dat we een hele mooie subsidie dankzij haar hebben gekregen, was deze samenwerking ontzettend leerzaam. Door dit samen met haar te doen heb ik geleerd inhoudelijk meer diepgang te creëren in mijn concepten en echt tot de kern te komen. Daarnaast voel ik mij zekerder in het contact met subsidiegevers en andere betrokkenen wanneer zij vragen hebben. Door dit proces weet ik nu wat zij van mij verwachten of willen weten.’

Rhodé Gonggrijp, Stichting Theatergroep Droog Water.